office365

Ажлын салбарт дижитал шилжилт хийх нь + Хэрэглээний програмуудад суралцах нь

Орчин цагт бид ажлын талбарт хэдэн настайгаасаа үл хамааран, технологийг сайтар эзэмшин, ажлаа явуулах хэрэгтэй болж байна. 2020 он гарахад л дэлхий дахинаа хөдөлмөрийн насны хүн амын 50 хувийг миллениалууд эзэлж, компаниудын 70 хувь нь хөдөлмөрийн уян хатан нөхцөлийг бий болгох төлөвтэй байгаа юм. Энэ удаагийн нийтлэлээр бид орчин цагийн…